onsdag 20. mai 2009

GALAPAGOS 12. TIL 16.MAI 2009Vi har hatt fem kjempefine dager paa Galapagos oeyene og oensker og dele dette med dere. Det var godt med litt ferie foer vi skulle ta til aa jobbe med fattige barn i en barnehage i byen Cuenca.

Vi reiste med baaten Galaxy og besoekte 6 oeyer sammen med 14 andre passajerer. Vi var en kjempefin gjeng fra heile verden; India, Israel, Soer-Afrika, USA, England, Skottland, Chile, Ecuador og Norge.

Fugler og dyr har ingen fiender paa disse oeyene, saa de er ikke redd for mennesker. Derfor var det mulig aa gaa helt inntil de aa ta bilder. Vi legger ut noen bilder fra hver oey, men det er vanskelig aa velge for vi har saa mange kjempefine bilder.

Vi kunne snorkle og bade hver eneste dag i Stillehavet, -vi trodde vi var i paradis!

We want to share these wonderful days with you. We travelled with the boat Galaxy together with 14 friends from India, Israel, South-Africa, USA, England, Scotland, Chile, Ecuador og Norway. We had some very nice days together.

We visited 6 different islands. We saw lot of birds, animals and fishes. The birds are so friendly you can go close to them and take a picture. We have many hundreds of pictures but we show only a few at the blog.

We were snorkling and swimming in the Pacific Ocean every day, we thought we were in paradise !
It was nice with some days off, before volunteering with poor children in Cuenca.DAG 1 San Cristobal

Sjoeloever fra Galapagos/Lobo Marino de Galapagos/Galapagos Sea Lion


Krabber/Zayapa/Sally lightfoot Crab


Booby med blaae foetter/Piquero patas azules/Blue-footed Booby


Svart Iguana/Iguanan Negro/Black Iguana
Dag 2 Santa Fe

Land Iguana/Iguana Terrestre


Galapagos Hauk/Gavilán de Galapagos/Galapagos Hawk


Lava Firfirsle/Lagartija de Lava/Lava Lizard


Santa Cruz
Skater/..?.../Golden cownose rays


Dag 3 Genovesa (Darwin Bay)

Fregattafugler/Fragata/Frigatebird
Denne fuglen fanger aldri mat selv, den stjeler baade mat og reirmatriale fra andre fugler mens de er i lufta. Han kan ikke svoemme og vil drukne dersom han lander i havet.

This bird do never catch his own food and matrial to the nest, he always steal from other birds when they are flying in the air. He can not swim and will drown if he fall into the ocean.

Svalestjertmaake/Gaviota de cola bifurcada/Swallow tailed GullSangfugl/Cucuve de Española/Hood Mockingbird

Booby med roede foetter/Piquero patas rojos/Red-footed Booby
Booby med maske/Piquero de Nazca/Nazca Booby
Natt hegre med gul krone/Garza con corona amarillo/Yellow-crowned night-heron
Hvit Booby med roede foetter/Piquero patas rojos blanco/Red-footed Booby white


Booby med maske, kylling/Piquero de Nazca, niño/Nazca Booby a child
Genovesa (El Barranco/Prince Philips Steps)
Opp fra sjoen og til toppen av revet El Barranco er det 25 meter med naturlige trappetrinn i fjellet. Trappa har faatt navnet Prince Philips Steps etter at the Duke og Edinburgh besoekte stedet i 1965. Vi hadde en uforglemmelig fin kveld paa toppen av revet med solnedgang og foenvind fra havet. Baade mennesker og fugler ble forelsket.

The steps Prince Philips Steps, from the ocean to the top of the rock is named after Duke of Edingburgh who visit the place in 1965, are a natural rockfall. It is 25 meter up to the top of the rock. We had a very nice and unforgetable evening when the sun set at the top. People and birds fell in love with each other.
Kort oere ugle/Lechuza/Short eared owlDag 4 San Santiago (Sullivan Bay)
Dette er et goldt og oede sted det lava dekker en stor del av bukta. Lavaen er bare 127 aar gammel og den lager fine moenstre i noe som ligner asfalt.
Det ble en varm men morsom tur der vi gikk paa pahoehoe, honito og spatter cones.

Her finns bare to typer vegetasjon:
Lava cactus


Mollugo/Carpetweed
San Santiago (Bartolome Island)

Bartolome Island har ei kjempefin bukt der vi kunne snorkle og bade.

Lava hegre/Lavan Garza/Lava heron

Tjeld(vi fekk nesten hjemlengsel)/Oystercatcher


Pingvin/Pingüino/Penguin


Tiquilla, den eneste planten som kan leve i den jernholdige lavaen.

Paa kvelden tok vi en tur opp til utsiktspunktet 365 trappetrinn oppover paa toppen av en vulkan.

Dag 5 Santa Cruz

En tur for aa se de store skilpaddene foer vi dro hjem.
Before we went home, we visited the big Galapagos tortoise.
NOEN TOERRE FAKTA OM GALAPAGOS/SAME FACTS ABOUT GALAPAGOS:
Galàpagos oeyene strekker seg i en avstand paa over 320 km fra oest til vest, og ekvatorlinja passerer over oeya Isabela. Oeygruppa bestaar av 19 storre oyer og 42 mindre oeyer og stoerre steiner som er synlig over havoverflata.
San Cristòbal, som er den oeya som ligger lengst mot vest i oeygruppen, ligger omlag 1100 km vest for moderlandet Ecuador. Galàpagos er en av de oeygruppene i verden med stoerst vulkansk aktivitet.
Ulike metoder er brukt for aa finne alderen paa Galàpagos. Metodene viser at alderen paa Galàpagos er fra 1 til 5.6 millioner aar. Oeyene bestaar av basalt (en magmatisk bergart) som er rik paa jern og magnesium. Foerst er den svart paa farge, etterhvert blir lavaen gradvis brunere og etter en tid blir den forandret til fargen mursteinsroed, fordi jernet oksiderer.

Det har vaert 13 vulkanske utbrudd paa Galàpagosi loepet av de siste 100 aara. De siste utbrudda skjedde i 2005 da vulkanen Sierra Negra (1490 m) paa oeya Isabela og vulkanen Fernandia (1476 m) paa oeya Fernandia "vaaknet til liv".
Det har vaert gjort mange forsoek paa aa bosette seg paa oeyene opp gjennom tida, men nesten alle forsoek har vaert mislykket. En norsk koloni bosatte seg paa oeya Floreana i 1926. De startet en fiskefabrikk, men maatte gi opp forsoeket etter 2 aar, paa lik linje med andre europeiske kolonier. I dag kan man se spor etter grunnmuren av fabrikken. Slektninger etter en av familiene er bosatt paa oeya Santa Cruz, der de driver med jordsbruk.

I loepet av 2.verdenskrig opprettet amerikanerne en flybase paa oeya Baltra. Fra oeya var det mulig aa beskytte Panama kanalen. Vi reiste fra Baltra da vi dro tilbake til fastlandet.

Charles Darwin besoekte Galàpagos, og har faatt ei oey oppkallt etter seg. Hans forskning her ga stoff til teorien om at arter kan forandre seg naar de blir utsatt for en utvikling som ikke kan snu, at naturen sin egen utvelgelse, tilpasninger til miljoet og geniske forutsetninger er med paa aa endre det opprinnelige. Teorien i boka "The Origin of the Species" (Artenens opprinnelse) kom i 1859 etter oppholdet hans paa Galàpagos.

Puerto Ayora er turist-hovedstaden. Puerto Baquerizo Moreno paa San Cristóbal er den administrative hovedstaden, og Ecuador sin andre stoerste maritime base. I dag bor det til sammen omalg 25.000 mennesker paa oeyene.

Gruppen av dyr og planter som finns paa oeygruppene er for det meste de som kan krysse en havstrekning paa 1000 kilometer. Virveldyra er godt representert med fugler og krypdyr, mens man nesten ikke finner pattedyr. Amfibier og ferskvannsfisk finns ikke. Av insekter finns bare sommerfugler og biller, fordi nakenfroe planter (blomsterplanter som ikke har fruktknuter) og palmetraer ikke finns. Av planter finns lav, bregner, gress, starr og planter fra kurvplantefamilien. Mange av de fugleartene som finns paa fastlandet, finns ikke paa oeyene.

Den stoerste trusselen paa oeyene er menneskene som har innfoert uoenskede arter til dette skjoere oekosystemet: Geiter, rotter, griser, hunder og katter har etthvert blitt ville, og er en trussel til de artene som opprinnelig er her.
Galàpagos var satt paa Verdens Arv lista i 1978, og 97% av landarealet og 100% av havomraadet rundt oeyene er i dag en del av nasjonalparken til Galàpagos, Marine Reserve.

English:
The Galàpagos Island strech over a 320 km axis from east to west, and the equator passes across of Isabela Island. The archipelago is made up of 19 islands and 42 islets or surfacing rocks. San Cristòbal, the eastern most island of Galàpagos group, lies about 1100 km west of the mother country Ecuador.

The Galàpagos archipelago is one of the largest and most active groups of oceanic volcanoes in the world. Various methods have been used to date the age of the Galàpagos. Methods show that the Galàpagos have a age from 1 to 5,6 million years. The islands are composed of basaltic lava, rich on iron and magnesium. Black at first, the lava becomes gradually brown, then brick red after alteration when iron becomes oxidized over time.

There have been 13 volcanic eruptions in the Galàpagos Islands during the last 100 years. The volcan Sierra Negra (1490 m) at Isabela Island in 2005 and the volcan Fernandia (1476 m) at Fernandia Island in 2005, as well, have been the latest eruptions.

Many colonies have been established over the years, and nearly all have collapsed! A Norwegian colony settled on Floreana Island in 1926. The Norwegians started a fish-canning factory, unfortunately the experience ended 2 years later, just like its predecessors from other countries in Europe. Today you can hardly see the ruin from the factory, but you can find some relatives from one of the family at the Santa Cruz Island, working with agriculture.

During the Second World War, an American Air Force base was built on the island of Baltra, from where it was possible to defend the Panama Canal. We went back to the mainland from Baltra.

The most famous visitor to the Galàpagos is Charles Darwin. One of Darwin´s major discoveries was to realize that the species were not "unchangeable", but that they were exposed to the irreversible process of evolution. Natural selection, adaptation to the environment, and genetic mutation helped him to elaborate the theory of "The Origin of the Species" in 1859.

Puerto Ayora is the touristic capital of the Galàpagos. Puerto Baquerizo Moreno, on San Cristóbal, is the administrative capital and Ecuador´s second naval base. Today the population of the islands is estimated at about 25.000 people.

Group of animal and plants well represented in the archipelago are those most likely to cross an ocean frontier of hundreds of kilometres. The vertebrates are well represented by birds and reptiles, native mammals are poorly represented. Amphibians and freshwater fishes are totally absent. Among insects, only butterflies and beetls are well represented, whereas gymnosperms and palm trees are absent. Among plants, lichens, ferns, grasses, sedges and Compositae family are well represented. A good number of land birds are totally absent.

The worst factor for the islands has been the arrival of man, who introduced unwanted species into the fragil ecosystem of the Galàpagos: goates, rates, pigs, dogs and cats. These animal turned feral and became a threat to the native species of the archipelago.

The Galàpagos have been declared a World Heritage Site by UNESCO ("Patrimoney og Humanity", 1978), and 97% of the land area and 100% of the surrounding ocean are now part of the Galàpagos National Park and Marine Reserve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar