mandag 29. juni 2009

TOMEBAMBA OG GUALACEO AND CHORDELEG Y SAN BARTALOME

TOMEBAMBA
er ruiner som er gravd frem i byen Cuenca fra Inkatiden, 1480 til 1545 e.kr.f. Mens Ingapirca som ligger ca.70 km nord for Cuenca, var hovedstedet for sermonielle handlinger, var Tomabamba det stoerste administrative sentret for inkabefolkningen i Soer-Ecuador. Tomebamba var navnet paa byen som idag heter Cuenca. Idag er det bare elva som renner gjennom byen som har navnet Tomebamba.

Tomebamba is ruins in Cuenca from the Inca periode, 1480 to 1545 A.D. While Ingapirca was the ceremonial center, Tomebamba was the principal Inca administrative center in South-Ecuador. Tomebamba is the name of the city which today is Cuenca. Today it is only the river through Cuenca which is called Tomebamba.

Tomebamba está ruinas en Cuenca desde de Incas período, 1480 a 1545 dC. Aunque Ingapirca fue el centro ceremonial, Tomebamba fue el principal centro administrativo de Incas en el sur de Ecuador. Tomebamba es el nombre de la ciudad que hoy es Cuenca. Hoy es sólo el río a través de Cuenca que se llama Tomebamba.


I 1993 vart omraadet rundt Gualaceo og Chordeleg utsatt for en naturkatastrofe. En stor fjellskraaning rasa ut og demte opp for to store elver. Elvene laga en kjempestor innsjoe som begravde en landsby og omlag 500 mennesker doede. Etter denne katastrofen emigrerte mange mennesker i omraadet til USA.

In 1993 the area around Gualaceo and Chordeleg was exposed to a natural disaster. A large hill with earth fell down and two major rivers created a huge lake that buried a village and about 500 people died. After this disaster many people in the area emigrated to the United States.

En 1993, el área alrededor de Chordeleg y Gualaceo fue expuesta a un desastre natural. Un gran colina con la tierra y cayó dos grandes ríos creado un enorme lago que enterró un pueblo y cerca de 500 personas murieron. Después de este desastre muchas personas en la zona emigró a los Estados Unidos.

GUALACEO (2370 m.o.h)
er en blomstrende moderne by i et pent landskap, og har
ca.20 000 innbyggere. Byen ble grunnlagt i 1544. I omraadet rundt byen produseres mye fint haandverk.
Vi besoekte et gartneri med 18 drivhus, hvor det dyrkes omlag 4000 ulike typer orkideer. Gartneriet er et av de stoerste i Soer-Amerika.


Gualaceo is a thriving modern city in a lovely landscape, and has about 20 000 inhabitantes. The city was founded in 1544. In the area around the city they produce a lot of fine craft.
We visited an orchid growing facility with 18 greenhouses, with over 4000 spices of orchides. The facility is among the largest in South America.

Gualaceo es una próspera ciudad moderna en un hermoso paisaje, y de alrededor de 20 000 inhabitantes. La ciudad fue fundada en 1544. En los alrededores de la ciudad que producen una gran cantidad de artesanía fina. Visitamos una creciente instalación de orquídeas con 18 invernaderos, con más de 4000 especies de orchides. La instalación es uno de los más grandes en América del Sur.

San Pedro de Los Olivos er den mest representative stedet for håndverket Macana i distriktet. I huset som ligger landlig til og er eid av Jose Jimenez finns et museum. Her virker det som årene har staatt stille og gamle ferdigheter i veving lever i beste velgaaende. Macana er et slaga sjal som brukes av kvinner i fjellet, og som tjener til å beskytte mot den kalde vinden i Andes fjellene. Garnet som brukes farges av naturfarger.

San Pedro de Los Olivos is the most representativeplace for the craft Macana the district. In a rustic house owned by Jose Jimenez there is a museum hall. Here it seems that the years have been arrested in the skill of weaving sticks of old. Macana is a cloth that is used by women of the mountains and which serve to protect against the cold Andean mountains.

En San Pedro de Los Olivos está el taller artesanal más representativo del cantón. La rústica vivienda de propiedad de José Jiménez se asemeja a una sala de museo. Allí tal parece que los años se han detenido en la habilidad del tejedor de macanas de antaño. La Macana es un paño que lo usa la mujer de la sierra y que sirve para protegerse del frío andino.
CHORDELEG
en liten by med ca. 6300 innbyggere. Byen er kjent for utskjaeringer i tre, gull- og soelvarbeider, keramikk og produksjon av panamahatter.

Chordeleg is a village with about 6300 inhabitantes. The village is famous for its crafts in wood, silver- and goldfiligree, pottery and for
producing panamahats.

Chordeleg es un pueblo de unos 6300 inhabitantes. El pueblo es famoso por su artesanía en madera, plata y orofiligree, cerámica y para la producción de panamahats.SAN BARTALOME
er en liten landsby som har faatt navnet sitt etter helgenen San Bartalome. Vi drakk kaffe hos en koselig dame som hadde huset fullt med marsvin.

San Bartalome is a small village that is named after Saint San Bartalome. We drank coffee in a house with a charming woman. In her house there were lot of guinea pigs.

San Bartalome es un pueblo pequeño. Tomamos café en una casa con una mujer encantadora. En su casa había mucha cuys.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar