søndag 20. september 2009

FEST I FIRE DAGER "TARPUY RAYMI" - PARTY IN FOUR DAYS "TARPUY RAYMI" - FIESTA EN CUATRO DÍAS "TARPUY RAYMI"TARPUY RAYMI og Jora festivalen holdes i september for da kommer regnet og det er tid for å så og plante. Man feirer også at det er høstjevndøgn. Festen og skikkene som følger med den er viktig for fellesskapet befolkningen har her i landsbyen La Calera.
Festen i landsbyen La Calera starta med at små og store kler seg ut og danser og går i tog, mens "musikken svinger". Ved skolen er et lite tivoli, og rundt fotballplassen er det satt opp små boder der det mulig å få kjøpt både mat og drikke.
Senere på dagen ble det dansekonkurranse, der Bjørnar var en av tre dommere dette året. Klokka 24.00 tennes et digert bål mens raketer skytes opp. Bålet symboliserer at man hyller sola som gjør det mulig å dyrke mat og å leve.
Noen graver opp maisbrennevinet (chicha de jora) som de grov ned i jorda året før. Alle smaker på og hyller "den gamle drikket". Resten av natta danses og drikkes det. For oss er det umulig å sove for vi er naboer til festplassen ; ).

Klokka 5 neste morgen er det felles vekking med musikk og skrål over høytalerne. Det er på tide å dra til TUN DUN for å bade i den varme kilden der. Kilden er liten, men vatnet er lunka og det er godt å sette føttene nedi etter en halvtimes tur i ulent terreng.
Etter en tur hjemmom for å spise frokost er det tid for å dra til messe i kirka i Cotacachi. Man bærer med seg mat (kylling, poteter, frukt, øl, cuy, brød....) på store fat som man har på hodet mens man danser avgårde. Etter at gudstjenesta er over, og maten er velsigna, drar man tilbake til festplassen og spiser maten sammen med alle andre i landsbyen. På ettermiddagen er det finale for dansekonkurransen, fotballkamper for menn og kvinner og dansefesten fortsetter enda to netter.
Mye alkohol og fulle folk. "Ein rættele fyllfæst i Trøndelag blir bleik i samenlegneng". Vi syntes det var for mye flatfyll og triste episoder å vere vitne til. Vi tror at folk drakk seg sanseløs for å glemme det triste livet man lever.


TARPUY RAYMI and Jora festival is held in September because then the rain comes and it is time for sowing and planting. They are also celebrating that it's autumn equinox. Celebrating and customs that come with it are important for the community people here in the village of La Calera. The party in the village of La Calera started with the children and adults dresses up and dances and in a parade, while "the music swings".
Close to the school is a small amusement park, and around the soccer place there are small shops where it is possible to buy food and drinks.
Later there was the dance competition, where Bjørnar was one of three judges this year. At midnight lit a huge bonfire while rockets fired up. The fire symbolizes that they celebrate that the sun makes it possible to grow food. Some dig up the corn liquor (Chicha de jora) as they dug into the ground years before. Everybody are tasting and shelving "the old drink."
The rest of the night people are dancing and drinking. For us it is impossible to sleep because we are neighbors to the festival ;).
At 5 o`clock the next morning is the common wake-up with music and yelling over the speakers. It's time to go to TUN DUN to bathe in the hot springs there. The source is small, but the water is lukewarm and it's good to put your feet into after half an hour in the rugged terrain. After breakfast its time to go to Mass in the church in Cotacachi. They are carrying around food (chickens, potatoes, fruits, beer, bread ....) in large barrels that they have at their heads while dancing away. After the church service is over, and the food is blessed, do they go back to the party place and eat the food with everyone else in the village. In the afternoon's final of the dance competition, football matches for men and women and the dance party continues even two nights more. Unfortunately, a lot of alcohol and drunk people.


Tarpuy Raymi y Jora festival se celebra en septiembre, porque entonces viene la lluvia y es el momento para la siembra y plantación. También se celebra que es el equinoccio de otoño. Celebración y costumbres que la acompañan son importantes para la gente de la comunidad aquí en el pueblo de La Calera.
La fiesta en el pueblo de La Calera comenzaron con los niños y adultos vestidos y las danzas y en un desfile, mientras que "los cambios de la música". Cerca de la escuela es un pequeño parque de atracciones, y alrededor del lugar del fútbol hay tiendas pequeñas, donde es posible comprar alimentos y bebidas. Más tarde fue el concurso de baile, donde Bjørnar fue uno de los tres jueces de este año.
A medianoche, encendió una gran hoguera, mientras que los cohetes lanzados arriba. El fuego simboliza que celebrar que el sol hace posible el cultivo de alimentos. Algunos desenterrar el licor de maíz (chicha de jora), ya que excava en el suelo antes de año. Todo el mundo está de degustación y dejar de lado "la bebida de edad."
El resto de la gente de la noche están bailando y bebiendo. Para nosotros es imposible dormir, porque somos vecinos a la fiesta ;).
A las 5 en punto de la mañana siguiente es la raíz común con la música y gritando por los altavoces. Es hora de ir a TUN DUN para bañarse en las aguas termales allí. La fuente es pequeña, pero el agua es tibia y es bueno poner los pies en el cabo de media hora en el terreno accidentado.
Después de la hora del desayuno para ir a la misa en la iglesia de Cotacachi. Llevan alrededor de la comida (pollos, papas, frutas, pan, cerveza, cuyes ....) en barricas de gran tamaño que tienen en sus cabezas mientras bailan de distancia. Después de la misa ha terminado, y la comida es bendecido, no vuelven al lugar del partido y comer la comida con todos los demás en el pueblo. Por la tarde la final del concurso de baile, partidos de fútbol para los hombres y mujeres y el baile continúa hasta dos noches más.
Desafortunadamente, una gran cantidad de alcohol y los borrachos.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar